کد مطلب: 144471
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۹
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی رازی دوشنبه، ۲۳ دی‌ماه در سالن همایش‌های رازی برگزار شد.
 
رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش کشور
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
شاهین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقاتی وزارت بهداشت
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست‌وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منبع : خبرگزاری ايسنا