کد مطلب: 145581
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۵
مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و بزرگداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در همدان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز
راهپیمایی 22 بهمن در یزد
راهپیمایی 22 بهمن در یزد
راهپیمایی 22 بهمن در یزد
راهپیمایی 22 بهمن در یزد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم
راهپیمایی 22 بهمن ـ مشهد
راهپیمایی 22 بهمن ـ مشهد
راهپیمایی 22 بهمن ـ مشهد
راهپیمایی 22 بهمن ـ مشهد
راهپیمایی ۲۲ بهمن در هرمزگان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در هرمزگان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در هرمزگان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در هرمزگان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در هرمزگان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در هرمزگان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در شیراز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در شیراز
راهپیمایی ۲۲ بهمن در شیراز
راهپیمایی ۲۲ بهمن کرمان
راهپیمایی ۲۲ بهمن کرمان
راهپیمایی ۲۲ بهمن کرمان
راهپیمایی ۲۲ بهمن کرمان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قزوین
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قزوین
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قزوین
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان نقش جهان اصفهان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان نقش جهان اصفهان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان نقش جهان اصفهان
راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان نقش جهان اصفهان
راهپیمایی ۲۲ بهمن - کرمان
راهپیمایی ۲۲ بهمن - کرمان
راهپیمایی ۲۲ بهمن - کرمان
راهپیمایی ۲۲ بهمن - کرمان
راهپیمایی ۲۲ بهمن - کرمان
راهپیمایی 22 بهمن در سمنان
راهپیمایی 22 بهمن در سمنان
راهپیمایی 22 بهمن در سمنان
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
راهپیمایی 22 بهمن در اراک
۲۲ بهمن در بیرجند
منبع : خبرگزاری ايسنا