کد مطلب: 145689
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۰
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، امروز، ۲۴بهمن ماه از طرح های کشت گندم، کلزا و چغندرقند در شهرستان شوش بازدید کرد.
 
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
بازدید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از طرح های کشاورزی شوش
منبع : خبرگزاری ايسنا