کد مطلب: 147895
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۸
از تاریخ ۱۱ فروردین در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی ،مسدود سازی خیابان های هسته مرکزی شهر ارومیه و برخی محدودیت های جدید در این خیابان ها اجرا می شود.
 
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
محدود سازی تردد در خیابان های مرکزی شهر ارومیه
منبع : خبرگزاری ايسنا