کد مطلب: 149869
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۲
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک برای انتقال به زادگاه‌اش در بستک، از طریق فرودگاه بندرعباس وارد هرمزگان شد.پیکر این شهید ۲۶ساله برای تشخیص دی‌ان‌ای به تهران منتقل شده بود.مراسم تشییع و خاکسپاری جمعه ۲ در زادگاه‌اش روستای دهتل بستک استان هرمزگان برگزار شد.
 
تشییع پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
تشییع پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
تشییع پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
پیکر سرباز وظیفه شهید «فخرالدین فلکنازی» از شهدای ناوچه کنارک
منبع : خبرگزاری ايسنا