کد مطلب: 150925
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۰
خورشید گرفتگی امروز یکم تیرماه حدود ۰۹:۰۵ صبح به وقت ایران آعاز شده؛ بیشترین گرفت در زمان حدود ۱۰:۲۰ صبح به وقت ایران و آخرین تماس در زمان حدود ۱۱:۳۷ صبح به وقت ایران خواهد بود. این خورشید گرفتگی را آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی می‌نامند.
 
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴- تهران
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ - اهواز
خورشید گرفتگی اول تیرماه 99 در بندرعباس
خورشید گرفتگی اول تیرماه 99 در بندرعباس
خورشیدگرفتگی اول تیر ماه در بندرعباس
خورشیدگرفتگی اول تیر ماه در بندرعباس
خورشیدگرفتگی اول تیر ماه در بندرعباس
خورشیدگرفتگی اول تیر ماه در بندرعباس
خورشیدگرفتگی اول تیر ماه در بندرعباس
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ ـ مشهد
منبع : خبرگزاری ايسنا