کد مطلب: 157480
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۰
مراسم یادبود و بزرگداشت دکتر سیدمصطفی فاطمی، استاد دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سردبیر اسبق خبرگزاری ایسنا در اوایل دهه هشتاد، چهارشنبه ۱۰ دی با حضور پرشور دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده دندانپزشکی، همکاران دندانپزشک، مدیر عامل و جمعی از پرنسل ایسنا، جمعی از جهادگران جهاد دانشگاهی و همچنین خانواده دکتر فاطمی در محوطه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
 
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
مراسم یادبود دکتر مصطفی فاطمی
منبع : خبرگزاری ايسنا