کد مطلب: 160638
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۵۰
سیزده فروردین ماه از دیرباز به عنوان روز طبیعت در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه ای داشته است. هر ساله در این تاریخ مردم ایران با حضور در طبیعت این روز را گرامی می‌دارند. با این وجود و با توجه به شیوع ویروس کرونا و احتمال آغاز پیک چهارم پس از تعطیلات نوروزی، ستاد مبارزه با کرونا، ورود به پارک‌ها و بوستان‌ها را در دوازدهم و سیزدهم فروردین ۱۴۰۰ ممنوع اعلام کرد.
 
تپه های جنگلی شرق تهران؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
منطقه دره بهشت پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
تپه های جنگلی شرق تهران؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
فضای سبز حاشیه اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
تپه های جنگلی شرق تهران؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
تپه های جنگلی شرق تهران؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
نمایی از تپه های مشرف به سعید آباد جاجرود؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
تپه های جنگلی شرق تهران؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
نمایی از تپه های مشرف به سعید آباد جاجرود؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
نمایی از تپه های مشرف به سعید آباد جاجرود؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
تپه های جنگلی شرق تهران؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
نمایی از تپه های مشرف به سعید آباد جاجرود؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
فضای سبز حاشیه اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
فضای سبز حاشیه اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
فضای سبز حاشیه اتوبان تهران - پردیس؛ سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک نیاوران - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک نیاوران - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ملت - سیزده فروردین ۱۴۰۰
ابتدای بوستان جمشیدیه - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ملت - سیزده فروردین ۱۴۰۰
بوستان آب و آتش - سیزده فروردین ۱۴۰۰
بوستان آب و آتش - سیزده فروردین ۱۴۰۰
بوستان آب و آتش - سیزده فروردین ۱۴۰۰
بوستان آب و آتش - سیزده فروردین ۱۴۰۰
بوستان آب و آتش - سیزده فروردین ۱۴۰۰
بوستان آب و آتش - سیزده فروردین ۱۴۰۰
بوستان آب و آتش - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پل طبیعت - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پل طبیعت - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پل طبیعت - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پل طبیعت - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پل طبیعت - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پل طبیعت - سیزده فروردین ۱۴۰۰
بوستان آب و آتش - سیزده فروردین ۱۴۰۰
بوستان آب و آتش - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک نیاوران - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک ساعی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک طالقانی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک طالقانی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک طالقانی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک طالقانی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
پارک طالقانی - سیزده فروردین ۱۴۰۰
منبع : خبرگزاری ايسنا