کد مطلب: 165307
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۷
 
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی
منبع : خبرگزاری ايسنا