کد مطلب: 165459
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۲
 
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
موزه صنایع دستی گلستان در خانه تاریخی امیر لطیفی
منبع : خبرگزاری ايسنا