سوژه از شما ، پیگیری از ما
شورای سردبیری سایت ایران خبر با استفاده از توان گروه خبری و تحریریه خود با دریافت سوژه از مخاطبین ، نسبت به پیگیری فوری اقدام کرده تا علاوه بر کسب رضایت بیشتر خوانندگانش در انجام رسالت خبری خود نیز پویاتر باشد.
اگر موضوعی توجه تان را جلب کرده یا نوع عملکرد ارگان ومجموعه ای به زعم شما نیاز به پیگیری دارد، آن را با ما به در میان بگذارید.
در صورتیکه مستندات لازم از قبیل تصویر یا فیلم نیز از سوژه خود دارید حتما آن ارسال نمایید .
ضمن اینکه ایران خبر خود را نسبت به حفظ هویت شما در سوژه هایی که افشای نامتان می تواند ضرر و زیانی را متوجه منبع خبر نماید، متعهد می داند.
عنوان:
نام نویسنده:
پست الکترونیکی:
سایت یا وبلاگ: