کد مطلب: 172328
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۲
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده کارگردان سینما و تلویزیون صبح روز دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ در قطعه ۱۱۰ بهشت زهرا برگزار شد.
 
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده صبح روز دوشنبه بیست دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد
خانواده زنده یاد لبخنده در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارند
سعید داخ و منوچهر شاهسواری در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارند
خانواده زنده یاد لبخنده در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارند
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده صبح روز دوشنبه بیست دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد
کاوه سمندریان فرزند زنده یاد حمید سمندریان و محمد رضا رحیمی در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارند
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده صبح روز دوشنبه بیست دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده صبح روز دوشنبه بیست دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده صبح روز دوشنبه بیست دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد
گلناز لبخنده فرزند حیمد لبخنده در مراسم تشییع و خاکسپاری پدرش حضور دارد
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده صبح روز دوشنبه بیست دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد
شهروز ابراهیمی بازیگر سریال در پناه تو در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارد
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده صبح روز دوشنبه بیست دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد
کاوه سمندریان فرزند حمید سمندریان در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارد
حید پورآذری کارگردان تئاتر در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارد
خانواده زنده یاد لبخنده در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارند
خانواده زنده یاد لبخنده در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارند
گلناز لبخنده فرزند حیمد لبخنده در مراسم تشییع و خاکسپاری پدرش حضور دارد
اتابک نادری بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارد
رضا فیاضی بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون در مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده حضور دارد
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده صبح روز دوشنبه بیست دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد
مراسم تشییع و خاکسپاری حمید لبخنده صبح روز دوشنبه بیست دی ماه در بهشت زهرا برگزار شد
منبع : خبرگزاری مهر