کد مطلب: 172329
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۳
دیدارهای هفته سوم تا پنجم (پایانی) از مرحله نخست رقابت‌های
 
تکواندوکار تیم شهرداری ورامین در حال آماده شدن برای مسابقه در لیگ برتر تکواندو است
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
ورزشکاران سایر تیم ها در لیگ برتر تکواندو در حال مشاهده مسابقات هستند
تکواندوکاران در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
داوران در حال بازبینی فیلم مسابقه در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکار تیم جوانه در جریان مسابقه در لیگ برتر تکواندو دچار مصدومیت شد
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
مربیان تیم شهرداری ورامین در حال گفتگو با تکواندو کار این تیم در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
پزشک در حال مداوای بازیکن آسیب دیده در لیگ برتر تکواندو است
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
تکواندوکاران تیم های شهرداری ورامین و جوانه در حال رقابت در لیگ برتر تکواندو ایران هستند
منبع : خبرگزاری مهر