کد مطلب: 177536
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۳
مشهد - حال و هوای زائران و مجاوران حریم رضوی در شام میلاد امام رضا (ع)
 
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
غروب میلاد امام رضا در حرم رضوی
منبع : خبرگزاری مهر