کد مطلب: 177881
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ تير ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۵۴
مراسم تشییع پیکر
 
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
تنها دختر زنده یاد کونیکو یامامورا (سبا بابایی) در مراسم تشییع مادرش حضور دارد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران و حجت السلام سید محمد حسین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در مراسم تشییع و بدرقه پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) حضور دارند
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
خانواده زنده یاد کونیکو یامامورا (سبا بابایی) در مراسم تشییع و بدرقه پیکر کونیکو یامامورا حضور دارند
محمد حسین صفار هرندی در مراسم تشییع و بدرقه پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) حضور دارد
حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم تشییع و بدرقه پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) حضور دارد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
خانواده زنده یاد کونیکو یامامورا (سبا بابایی) در مراسم تشییع و بدرقه پیکر کونیکو یامامورا حضور دارند
مراسم تشییع پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی) تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس صبح روز یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در مسجد انصار الحسین منطقه نیرو هوایی تهران برگزار و به سمت بهشت زهرا بدرقه شد
منبع : خبرگزاری مهر