کد مطلب: 178634
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۱
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ مصادف با شب عاشورای حسینی در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد.
 
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
شمراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
مراسم شام غریبان حسینی شامگاه دوشنبه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد
منبع : خبرگزاری مهر