کد مطلب: 182897
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۱
تعداد زیادی از زائران اردوهای نوروزی راهیان نور این روزها در منطقه
 
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
راهیان نور
منبع : خبرگزاری مهر